content

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันโดยปกติมี 2 ประเภท

 1. การฟอกสีฟันตาย (Internal tooth bleaching) ส่วนใหญ่มักพบในฟันที่รักษารากฟันเป็นระยะเวลานาน หรือฟันที่ประสบอุบัติเหตุ แล้วไม่ได้รักษารากฟัน เกิดจากกระบวนการตายของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน และมีการเปลี่ยนสี ซึ่งอาจจะเป็นสีเหลืองเข้ม หรือสีเทา ถ้าพบในฟันที่รักษารากฟันแล้ว สามารถแก้ไขสีฟันให้กลับมาใกล้เคียงกันได้ด้วยการ ฟอกสีฟันภายในฟัน เรียกว่า การฟอกสีฟันตาย ค่าใช้จ่ายต่อซี่ ต่อคอร์ส รวมอุดฟันอยู่ที 3000 บาท/ซี่ มาประมาณ 2-3 ครั้ง (ค่าใช้จ่าย 3000 บาทรวมหมดแล้ว) แต่ถ้าฟันซี่นั้นยังไม่รักษารากฟัน จะต้องรักษารากฟันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงค่อยฟอกสีฟันตาย

2.การฟอกสีฟันทั้งปาก

เป็นการฟอกสีฟันทั้งปาก เป็นการฟอกสีฟันแบบภายนอกช่องปาก โดยการใช้สารฟอกสีฟัน ฟอกบริเวณผิวด้านนอกของฟัน ซึ่งถ้าใช้สารฟอกสีฟันที่ถูกต้อง จะไม่ส่งผลหรือทำอันตรายต่อผิวเคลือบฟัน ทั้งนี้ก่อนฟอกสีฟัน ควรได้รับการวินิจฉัยจากทันตแพทย์ก่อนว่า ฟันเหลืองของเรานั้น เกิดจากสาเหตุใด โดยปกติ ถ้าเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การทานอาหารและเครื่องดื่ม นั้น ฟันจะสามารถขาวขึ้นอย่างชัดเจน แต่ถ้าเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น ความผิดปกติของผิวเคลือบฟัน หรือ ความผิดปกติของเนื้อฟันภายใน อาจต้องแก้ไขด้วยวิธีอื่น เช่นการทำวีเนียร์เป็นต้น

Tetracycline Stain แก้ไขได้ด้วยการทำ วีเนียร์

ฟันเหลืองเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สามารถแก้ไขได้ด้วยการ ฟอกสีฟัน

รูปแบบของการฟอกสีฟัน

 1. การฟอกสีฟันที่คลินิก (Inoffice tooth bleaching) เป็นการฟอกสีฟันด้วยทันตแพทย์ บนเตียงทำฟัน เป็นการฟอกสีฟันที่มีราคาแพงที่สุด แต่สามารถเห็นผลได้ทันที เหมาะกับคนไข้ที่ไม่สะดวกฟอกสีฟันที่บ้านหรือไม่มีเวลา หรือคนไข้ที่ต้องการสีฟันที่ขาวขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะไปงานต่างๆ รูปแบบของการฟอกสีฟันประเภทนี้คือ จะมีการใช้น้ำยาฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นสูง ร่วมกับการใช้แสงกระตุ้น เพื่อให้น้ำยาทำปฏิกิริยา ร่วมกับการใช้น้ำยาป้องกันเหงือกในระหว่างทำฟัน ข้อเสีย ของการฟอกสีฟันวิธีนี้คือ จะเสียวหลังทำฟันค่อนข้างมาก ในคนไข้ที่เสียวฟันง่ายอยู่แล้ว และจำเป็นต้องเคลียร์ช่องปาก ขูดหินปูน หรือ อุดคอฟัน ให้เรียบร้อยก่อนฟอกสีฟัน ราคาโดยปกติอยู่ที่ 6,500 บาทต่อคอร์ส พิเศษ ช่วงนี้มี โปรโมชั่น ราคาฟอกสีฟันเพียง 4,444 บาท

วิธีการฟอกสีฟันที่คลินิก

โปรโมชั่น ฟอกสีฟัน จนกว่าสินค้าจะหมด

2. การฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching) เป็นรูปแบบการฟอกสีฟันด้วยตนเองของคนไข้ที่บ้าน ด้วยน้ำยาเฉพาะทางโดยทันตแพทย์ โดยปกติจะมีความเข้มข้น อยู่ที่ 10% 15% 20% และ 25% ในความเข้มข้นที่มากขึ้น จะทำให้คนไข้เสียวฟันขณะฟอกสีฟันมากยิ่งขึ้น แต่ฟันก็จะขาวเร็วขึ้น โดยอย่างน้อยควรจะต้องฟอกน้ำยาในช่องปากอย่างน้อย 5 ชั่วโมง เมื่อขาวจนพอใจสามารถหยุดฟอกได้ทันที หรือ ถ้ายังไม่ขาวสามารถฟอกต่อเนื่องได้ แต่ไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์ พัก 1 สัปดาห์ และ ฟอกต่ออีก 2 สัปดาห์ ทันตแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ เป็นรายบุคคล ข้อดีของการฟอกสีฟันด้วยวิธีนี้ก็คือ โอกาสฟันจะกลับมาเหลืองจะช้ากว่าวิธีแรก ปรับความขาวได้ด้วยตนเอง ถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล ทำให้โอกาสฟันขาวโดยทั่วถึงจะดีกว่าแบบสำเร็จรูป

ถาดฟอกสีฟันที่บ้านเฉพาะบุคคล ราคา 4500 บาท

3. Over the counter whitening treatment เป็นการฟอกสีฟันโดยตนเองที่บ้าน โดยวิธีการต่างๆ โดยสารฟอกสีฟันอาจอยู่ในรูปแบบของ เจล ปากกา และยาสีฟัน โดยมีสารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นต่ำ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่เหงือกและฟัน โดยปกติ ความขาวจะไม่แน่นอน และไม่ควรใช้เป็นประจำทุกวัน เพราะจะทำให้เคลือบฟันสึก เสียหายในระยะยาว ควรใช้ต่อเนื่องไม่เกิน 3 เดือน หรือพอฟันเริ่มขาวจนพอใจก็ควรจะหยุดใช้ และในระหว่างใช้งานควรหลีกเลี่ยง เครื่องดื่ม หรือพฤติกรรม ที่จะทำให้ฟันติดสีฟันได้ง่าย เช่น การสูบบุหรี่ วิธีการใช้งาน อ่านตามคำแนะนำของแต่ละผลิตภัณฑ์

โดยปกติระดับความขาวของฟัน ในแต่ละผลิตภัณฑ์อาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยจากเนื้อฟันเดิมคนไข้ ปัจจัยจากการรับประทานอาหาร หรือพฤติกรรมบางอย่างที่ส่งเสริมการติดสี เช่นการสูบบุหรี่เป็นประจำ ผลสำเร็จของการฟอกสีฟัน จึงควรปรึกษาทันตแพทย์

content

คำถามๆบ่อยเกี่ยวกับ EF

อะไรคือ EF และ EF ไว้ทำอะไร

 1. EF ใช้สำหรับทำอะไร
  • EF ย่อมาจาก Educational Fonctionnelle หรือ Functional Education . EF line เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเสริมสร้าง การใช้งานในภาวะปกติของช่องปากเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการเจริญเติบโตในสภาวะปกติในผู้ป่วยอายุน้อย และเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นในผู้ป่วยที่มีฟันแท้ขึ้นครบแล้ว
 2. ข้อดีของการรักษาแบบ Functional Education
  • วัตถุประสงค์ของการรักษาก็คือ เราจะกำจัดแรงอันมากเกินไปของกล้ามเนื้อที่กระทำต่อกระดูกและฟัน เพื่อปรับตำแหน่งของลิ้นที่เหมาะสม เพื่อให้แนวกลางของขากรรไกรล่างสอดคล้องกับขากรรไกรบน เพื่อเป็นการฝึกหัดเฉพาะบุคคลต่อการกลืนและหายใจ
 3. เราต้องใส่เครื่องมือเช่นนี้นานเท่าไหร่
  • โดยปกติเราจะใส่ระยะเวลา 6 เดือน ทุกวัน หลังจากแก้ไขความผิดปกติได้แล้วให้ใส่ต่ออีก 6 เดือน แต่สามารถลดระยะเวลาใส่เครื่องมือลงได้
 4. เครื่องมือจะทำให้เจ็บในเวลาใส่หรือไม่
  • ผู้ป่วยแต่ละคนมีรูปร่างขากรรไกรและฟันที่ไม่เหมือนกัน ผู้ป่วยบางคนอาจจะไม่รู้สึกสะดวกสบายเวลาใส่ในระยะ 2-3 วันแรก เป็นเรื่องปกติเนื่องจากขากรรไกรกำลังปรับตัว การใส่อย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดจะช่วยบรรเทาการกดเจ็บและความไม่สะดวกสบายได้
 5. ในแต่ละวันเราควรใส่ EF อย่างไร
  • เราควรใส่ EF ในเวลากลางวันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง โดยขณะที่ใส่ควรฝึกกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการหายใจ และใส่ในขณะนอนหลับ ส่วนในระหว่างวันที่ไม่ได้ใส่เครื่องมือ ควรฝึกบริหารกล้ามเนื้อรอบริมฝีปากด้วยท่า Bubble (ท่าทำปากพองลม และทำคางให้พองออกเท่าที่จะทำได้) และท่า Monkey (ท่าเอาลิ้นเลียรอบฝีปาก และวางลิ้นให้อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้)

EF มีกี่แบบ

การเลือก EF ควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ ข้อมูลที่ให้เป็นแค่รายละเอียดคร่าวๆเบื้องต้นเท่านั้น

EF start เหมาะสำหรับเด็กในช่วงอายุ 4-8 ปี ที่มีปัญหา ทางด้านกลืน หายใจ ดูดนิ้วมือ หรือมีความผิดปกติอื่นๆ

ลักษณะเครื่องมือ มีการเยื้องเล็กน้อยของฟันเขี้ยวบนและล่าง

ใช้รักษาความผิดปกติ ในช่วงฟันน้ำนม หรือฟันชุดผสม แก้ไขความผิดปกติในฟันบนยื่น หรือฟันน้ำนมล่างคร่อมบน มีฟันสบเหลื่อมในฟันหน้าหรือฟันหลัง หรือ ตำแหน่งกลางหน้าไม่ตรง

EF 2 เหมาะสำหรับ คนไข้ฟันกัดสบลึก

ลักษณะเครื่องมือ มีตัวกันกระแทกด้านหน้าขนาดใหญ่ และ ตัวกันลิ้นใหญ่

ข้อบ่งใช้ ในชุดฟันผสม ที่มีการกัดสบลึก

EF 3 เหมาะสำหรับ คนไข้ฟันกัดสบลึก

ลักษณะเครื่องมือ ตัวกันกระแทกด้านหน้าสั้นลง ตัวกันลิ้นเล็กลง

ข้อบ่งใช้ ในชุดฟันผสม ที่มีฟันซ้อนเกมากๆ

EFT evolution ใช้ในช่วงเด็กอายุ 8-11 ปี มีการสบฟันแบบกัดลึก หรือฟันล่างคร่อมฟันบน ร่วมกับมีปัญหากลางหน้าฟันเบี้ยว และ แก้ไขความผิดปกติของการกลืน ตำแหน่งของลิ้นที่ ผิดปกติ และสามารถใส่เป็นเครื่องมือกันที่สำหรับเด็กที่ถูกถอนฟันเขี้ยวน้ำนมไปก่อนกำหนดได้

EF1 ใช้สำหรับแก้ไขคนไข้ที่มีฟันสบลึกและมีขากรรไกรขนาดใหญ่

EF braces เหมาะสำหรับแก้ไขความผิดปกติของกล้ามเนื้อลิ้น และ ริมฝีปาก ไปพร้อมๆกับการจัดฟันแบบติดแน่น เพื่อไม่ให้แรงของกล้ามเนื้อรอบริมฝีปากและลิ้น รบกวนการจัดฟัน

มีใครใส่ EF กันบ้าง ตามไปดูกันเลยค่ะ

หนูยิ้มหนูแย้มใส่เครื่องมือ EF

น้องสกายเลอร์ก็ใส่ EF

น้องเกรสก็ใส่ EF เหมือนกันจ้า

ถ้าลูกของคุณมีปัญหาตามนี้ แก้ไขได้ด้วย EF ได้เลยจ้า ราคาคิดเป็นคอร์ส ขึ้นกับสภาพความรุนแรงของแต่ละบุคคลเริ่มต้นที่ 10,000 -15,000 บาทจ้า สนใจติดต่อนัดหมาย 0830157046

แจ้งเรื่องสนใจทำ EF ได้เลยค่า

content

การย้ายเคสจัดฟัน

กรณีต้องการย้ายเคสจัดฟัน สิ่งที่ควรจะต้องเตรียมมามีดังนี้

 • โมเดลที่ได้พิมพ์ปากตั้งแต่ก่อนเริ่มจัดฟัน
 • ฟิลม์เอกซเรย์
 • ประวัติการรักษาเดิม

กรณีไม่สามารถนำ ทั้ง 3 สิ่งมาพบคุณหมอได้ จำเป็นที่จะต้องให้คุณหมอตรวจและประเมินก่อนว่าสามารถจะจัดต่อได้หรือไม่ (ตารางคุณหมอ ผกายพฤทธิ์ ขึ้นทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่1 กับ 3 และ วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 กับ 4 ค่ะ คุณหมอจบเฉพาะทางจัดฟันจากจุฬา ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี)

 • กรณี จัดต่อได้เลย โดยไม่ต้องรื้อ bracket ใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายครั้งแรก 5000 บาท ครั้งถัดไปครั้งละ 1000 บาท จนกว่าจะเสร็จ
 • กรณี จัดต่อจากอุปกรณ์เดิมไม่ได้ ต้องรื้อ bracket จะต้องมีค่ารื้ออุปกรณ์ 1000 บาท และจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เหมือน คนเริ่มต้นจัดฟันปกติของคลินิกรวมถึงจะได้โปรโมชั่นเหมือนคนที่เริ่มจัดใหม่

โปรโมชั่นย้ายเคสจัดฟันวันนี้ ลดค่าเอกซเรย์ฟัน 50% พิเศษจัดใหม่จนเสร็จ (ค่าใช้จ่ายลดราคาจะถูกหักหลังจากติดเครื่องมือจัดฟัน)

content

วิธีดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคุณแม่มือใหม่ (2)

สำหรับเด็กน้อยที่มีฟันขึ้นแล้ว เป็นช่วงที่ต้องเริ่มพาเด็กมาพบหมอฟัน ทุก 3-6 เดือน เพื่อสร้างความคุ้นเคย และ เพื่อที่คุณหมอจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสม รายบุคคล

สำหรับผู้ปกครอง ให้ใช้แปรงสีฟันสำหรับเด็ก ร่วมกับยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 1000 PPM

credit : เพจฟันน้ำนม

เด็กช่วงนี้ สามารถให้เด็กแปรงฟันเอง ร่วมกับ ผู้ปกครองแปรงฟันให้ ** เสมอ ** จนถึงอายุประมาณ 7-8 ปี หรือจนกว่า น้องจะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว (ติดกระดุมเองได้ เทน้ำใส่แก้ว ผูกเชือกรองเท้า)

ลักษณะการแปรงฟันเป็นแบบ ถูไปมา (Scrub Technique) เนื่องจากฟันน้ำนมเป็นฟันที่ค่อนข้างเล็ก จนกระทั่งฟันแท้เริ่มขึ้น จึงควรเปลี่ยนวิธีการแปรงฟัน (Modified Bass Technique) และใช้เวลาประมาณ 2 นาที

credit : เพจฟันน้ำนม

content

ข้อควรเข้าใจ ในขณะที่ลูกทำฟัน

น้องก้านพลูคนเก่ง

โดยปกติคุณหมอจะอนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่ คนใดคนหนึ่งสามารถอยู่กับน้องในขณะทำฟัน ได้อยู่แล้ว เพื่อให้เด็กมีกำลังใจ และเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นขั้นตอนการทำงานของคุณหมอด้วย แต่สิ่งที่คุณหมอขอความร่วมมือ คุณพ่อกับคุณแม่มีดังต่อไปนี้ค่ะ

อย่าพูดแทรกในขณะที่หมอกำลังพูด เพราะเด็กจะสับสน ไม่รู้ว่าจะฟังใคร อยากให้คุณพ่อคุณแม่ อยู่เพียงแค่เป็นกำลังใจ บีบมือ จับขา และบอกแก่เขาว่า คุณพ่อ คุณแม่อยู่ตรงนี้ ก็เพียงพอแล้ว ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ปล่อยให้เป็นเรื่องของคุณหมอเองค่ะ

ในบางครั้ง ถ้าน้องดื้อมาก หรือไม่ฟังจริงๆ หมออาจจำเป็นต้องเชิญ ผู้ปกครองออกไปรอด้านนอก ขอให้คุณพ่อคุณแม่ ไว้ใจ คุณหมอ และให้ความร่วมมือด้วยนะคะ คุณหมอจัดการได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถจะมองอยู่ด้านนอก สบสายตาปิ๊งๆ ได้ตามสบายค่ะ บางครั้ง ในเด็กดื้อมากๆ ถ้าเราไม่จับแยก คุณหมอจะไม่สามาถทำฟันได้เลยค่ะ

การใช้เตียงเด็กช่วยยึดน้อง จะสามารถทำให้คุณหมอทำฟันน้องได้อย่างปลอดภัย การใช้เตียงเด็กไม่ใช่การทำโทษเด็ก ถ้าจำเป็นต้องใช้คุณหมอจะแจ้งให้ทราบค่ะ

ในบางครั้งอาจจะต้องใช้เสียงดัง เพื่อดุ และปรามเด็กบ้างในเด็กที่ดื้อมากๆ ที่ไม่ฟังเลย เพื่อให้สามารถให้การรักษาได้ค่ะ ขอให้ผู้ปกครองเข้าใจ และคุณหมอจะแจ้งให้ทราบค่ะ

เด็กในแต่ละช่วงอายุจะมีกระบวนการในการจัดการเด็กที่แตกต่างกันไป ขึ้นกับงานหัตถการที่ทำและช่วงอายุ ขอให้คุณพ่อคุณแม่ สบายใจ และ ไว้วางใจในกระบวนการรักษาของคุณหมอ ในเด็กเล็กมาก ประมาณ ไม่เกิน 3 ขวบ การปรับพฤติกรรมจะค่อนข้างยาก เพราะฉะนั้นการใช้เตียงเด็กช่วยยึดน้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ ช่วงนี้เด็กมักร้องไห้เยอะ ผู้ปกครองต้องเข้าใจ ถ้าทนไม่ไหว อาจต้องเป็นผู้ปกครองที่ทนไหวเป็นคนพามาแทนค่ะ ในขณะที่เด็กที่อายุมากกว่านั้น เราอาจสามารถปรับพฤติกรรมได้โดยอาศัยความเข้าใจ การพูดจา และทัศนคติของผู้ปกครอง เป็นหลัก

ทำฟันไม่เจ็บเลย ไม่มีมีอยู่จริงค่ะ นอกจากเด็กจะหลับ (ใช้ยาสลบ) กรณีผู้ปกครอง ไม่อยากให้ลูกร้องไห้เลยจริงๆ หรือเด็กตัวใหญ่มาก ไม่สามารถใช้อุปกรณ์จับยึดได้ อาจต้องพาไปดมยาสลบตาม โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีการให้บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก แทนค่ะ

5 ข้อไม่ควรทำก่อนพาลูกมาพบหมอฟันค่ะ

วิธีดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคุณแม่มือใหม่ 1

วิธีดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคุณแม่มือใหม่ 2

คลินิกรักยิ้มทันตกรรม ยินดีให้บริการเด็กทุกกลุ่มอายุ ทุกประเภท โดยเฉพาะเด็กพิเศษ เราเป็นคลินิกเดียวที่ยินดีให้บริการ ในเด็กกลุ่มนี้ เพราะเราอยากให้เด็กๆทุกคน มีสุขภาพฟันที่ดีสามารถติดต่อ สอบถาม และ ขอนัดได้ที่ 0830157046 เปิดทุกวัน 9:00-19:00 ค่ะ

content

5 ข้อเตรียมตัวก่อนพาลูกมาทำฟัน

 1. ก่อนมาพบหมอสัก 1-2 สัปดาห์ ควรหาเวลาเล่นบทบาทสมมติกับลูก หรือหาหนังสือ นิทานเกี่ยวกับการทำฟัน อ่านให้ลูกฟัง เพื่อเตรียมตัวลูกให้ทราบคร่าวๆก่อนมาทำฟัน เนื้อหาควรไม่ต้องเน้นถึงรายละเอียดการทำฟัน แต่ควรเน้นถึงความจำเป็นที่จะต้องมาทำฟัน
 2. ควรจะมีตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ในการมาทำฟัน อาจหาใน youtube จาก ญาติสนิท เพื่อน หรือ พี่ ที่เขามาทำฟัน แล้วเขาไม่ร้องไห้ ให้เขาดูก่อนมารับบริการทันตกรรม ตัวอย่าง คลิปที่น่าสนใจก่อนพาลูกมารับบริการทันตกรรม หรือจะดูในเพจ คลินิกรักยิ้มทันตกรรม ก็ได้
 3. ในเด็กเล็ก ที่อาเจียนง่าย ไม่ควรทานอาหารก่อนมาทำฟัน 1-2 ชม เพราะบางครั้ง อาจจะอาเจียนในขณะทำฟันได้ง่าย
 4. ควรแปรงฟันให้เด็กก่อนทำฟัน เพื่อให้หมอสามารถตรวจฟันได้ง่ายขึ้น รวมถึงการเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 5. ในเด็กเล็กมาก ควรมีผู้ปกครองอย่างน้อย 2 คนเพราะจะทำให้คุณหมอสามารถให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างเต็มที่

หลังจากเตรียมพร้อมลูกน้อยในการมารับบริการทันตกรรมแล้ว ขั้นตอนต่อไป มาดูว่าในขณะทำการรักษา ผู้ปกครองควรเข้าใจอะไรบ้าง ต่อไปกันค่ะ

service

โปรโมชั่น ฟันปลอม

เพราะเราใส่ใจอยากให้คุณใช้ฟันปลอมเราไปอีกนานๆ

การเคลียร์ช่องปาก คือ อะไร การเคลียร์ช่องปาก คือ การเตรียมความพร้อมสภาพช่องปากของฟันที่เหลือ ให้พร้อมกับการใช้งาน หรือ เพื่อรองรับฟันปลอมที่จะใช้งานในอนาคต ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ไม่ต้องมาทำฟันปลอมใหม่บ่อยๆ เพราะฟันปลอมแต่ละชุด ไม่ใช่ถูกๆ การไม่เตรียมช่องปากก่อนใส่ฟันปลอม ก็อาจทำให้ฟันปลอมนั้นใช้งานได้สั้นลง ต้องมาเสียเงินทำฟันปลอมใหม่ โดยเฉพาะคนที่เลือกจะทำฟันปลอมแบบอย่างดี การเตรียมช่องปากก่อนใส่ฟันจึงสำคัญมาก ปกติ การเคลียร์ หรือ เตรียมช่องปาก จึงประกอบไปด้วย การถอนฟัน อุดฟัน และรักษารากฟัน เป็นต้น

ตัวอย่างและชนิดของฟันปลอม

ฟันปลอมมีหลายแบบหลายชนิด มีทั้งแบบติดแน่น ถาวร และ แบบถอดได้ ราคาฟันปลอมแบบติดแน่น ตัวอย่างเช่น รากฟันเทียม ราคาซี่ละ 40000 บาท (ไม่รวมค่าเติมกระดูก) เหมาะกับผู้ที่มีฟันหายเพียงบางซี่ และไม่อยากใส่ฟันปลอมแบบถอดได้

กรณีมีฟันหายในขากรรไกร1-2 ซี่ และไม่อยากใส่รากฟันเทียม ราคาสะพานฟัน เริ่มต้นซี่ละ 9000 บาท คูณ จำนวนซี่ที่ใส่ เช่นใส่ 3 ซี่ (รวมฟันหลัก) ราคาเท่ากับ 9000*3= 27,000 บาท จะเห็นว่าราคาจะถูกกว่า รากฟันเทียม 1 ซี่ ที่จะราคา 40,000 บาท แต่จะต้องกรอฟันดีๆ ข้างเคียงเพื่อทำครอบฟัน

ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิค

ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิค คือฟันปลอมถอดได้ ราคาประหยัด เริ่มต้นซี่แรกที่ 2000 บาท ซี่ถัดไป 400 บาท ตะขอตำแหน่งละ 100 บาท

ข้อดี : ราคาประหยัด น้ำหนักเบา

ข้อเสีย : ไม่แข็งแรง ยึดติดกับฟันได้ไม่ดี ขยับเวลาทานอาหารเยอะ

ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ

ราคาเริ่มต้นที่ 8500 บาท ซี่ถัดไป 400 บาท

ข้อดี : แข็งแรง ถ่ายทอดแรงในการบดเคี้ยวได้ดี ขยับเวลาเคี้ยวน้อย สามารถแก้ไขเติมฟันภายหลังได้ ดัดตะขอกรณีไม่แน่นได้

ข้อเสีย : ราคาแพง น้ำหนักจะเยอะกว่าฟันปลอมอะคริลิค เห็นตะขอสีเงิน ต้องกรอเนื้อฟันบางส่วน

ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติกนุ่ม

ราคาเริ่มต้นซี่แรก 8500 บาท ซี่ถัดไป 400 บาท

ข้อดี : เบา ตะขอสีเหงือก ทำให้เวลายิ้มมองไม่เห็น สวยงามกว่าแบบโลหะ

ข้อเสีย : ไม่สามารถดัดตะขอเพิ่มกรณี ไม่แน่นได้ ไม่สามารถแก้ไขฟันปลอมภายหลังเช่นการเติมฟัน หรือ ปรับให้ฐานฟันปลอมแน่นขึ้นได้

ฟันปลอมถอดได้เฉพาะซี่ บางส่วน

เป็นฟันปลอมแบบอย่างดี ที่ใส่เฉพาะซี่ หรือ ตำแหน่งเดียว เพื่อใส่กันที่ ไม่ให้ฟันล้ม หรือในกรณีที่คนไข้อยากใส่ฟันปลอมแต่ไม่สะดวกเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำฟันปลอมติดแน่น ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะจะมีขนาดเล็ก และ ไม่รำคาญเวลาใส่มากนัก ราคาหนึ่งซี่ แบบโลหะ 4500 บาท แบบนุ่มราคา 5000 บาท

ฟันปลอมทั้งปาก

กรณีคนไข้ที่จำเป็นต้องถอนฟันจนหมด การพิจารณาใส่ฟันปลอมทั้งปาก อาจจะต้องมีการ เตรียมช่องปากด้วยการ ตัดแต่ง กระดูกที่แหลมคม หรือกระดูกนูนในบางตำแหน่ง เพื่อให้ ฟันปลอมทั้งปาก มีพื้นที่ในการยึดติดกับเหงือก

ลักษณะปุ่มกระดูกกลางเพดาน ที่จำเป็นต้องตัดแต่งก่อนใส่ฟันปลอมทั้งปาก

ปุ่มกระดูกบริเวณกระดูกขากรรไกรล่างที่จำเป็นต้องตัดแต่งก่อนใส่ฟันปลอมทั้งปาก

กรณีฟันปลอมทั้งปากที่ทำยังไงก็ไม่แน่น เช่น คนไข้น้ำลายน้อย หรือ คนไข้มีสันกระดูกเตี้ยแบน อาจจำเป็นต้องปักรากเทียม ช่วยยึดอยู่สำหรับฟันปลอมทั้งปาก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว

ฟันปลอมทั้งปากกับรากเทียมช่วยยึด

ราคาฟันปลอมทั้งปากอยู่ที่ 17,000 บาท (บน-ล่าง)

ราคาปักรากเทียมร่วมกับฟันปลอมทั้งปาก ตำแหน่งละ 20000 บาท บน ปัก 2-4 ตำแหน่ง 40000-80000 บาท ล่าง ปัก 2 ตำแหน่ง 40000 บาท

สามารถผ่อน 0% 6 เดือนกับบัตรเครดิตธนาคาร กสิกรไทย

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ 0830157046 คลินิกรักยิ้มทันตกรรม

service

เครื่อง x-ray ฟัน สามมิติ (CBCT Scan)

คุณประโยชน์ของเครื่อง X-ray 3D-Digital X-ray

รายละเอียดเครื่อง PAX – i3D

 1. ONE SCAN TWO IMAGES : สำหรับคนไข้ที่ถ่าย CT และต้องการภาพ PANO ด้วยคุณสมบัติของ Software ทำให้สามารถสร้างภาพ PANO ได้หลังจากที่ถ่าย CT โดยที่ไม่ต้องถ่ายภาพ x-ray ใหม่ ประหยัดค่าใช้จ่ายคนไข้ และทำให้คนไข้ปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องรับปริมาณรังสีเพิ่มจากการถ่าย x-ray ซ้ำ

2. ลดการกระเจิงของแสงสำหรับคนไข้ที่มีวัสดุสะท้อนแสงในปากมากๆเช่น อมัลกัม หรือว่าครอบฟัน ทำให้สามารถวินิจฉัยได้ชัดเจนมากขึ้น

3.ด้วยเทคโนโลยี ART-V สามารถมองเห็นในมุมที่ลึกขึ้นกว้างขึ้น ทำให้การรักษา มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3. ด้วยเทคโนโลยี Magic Pan ทำให้ได้ภาพ panoramic ที่ชัดเจนทุกมุมมอง เมื่อเทียบกับ ภาพ x-ray panoramic ทั่วๆไป โดยเฉพาะบริเวณฟันหน้า และ บริเวณมุมของขากรรไกร และ คลองรากฟัน

4. ด้วยแผ่นรับภาพที่ใหญ่ขึ้น สามารถเห็นมุมมองด้านข้างของภาพได้ดียิ่งขึ้น

5. สามารถ x-ray ได้หลายมุมมอง ครบทุกการวินิจฉัย

ลักษณะงานประเภทไหนที่ควรถ่าย x-ray กับเครื่องนี้

ราคาค่าใช้จ่าย

ประเภทของการ x-rayราคา
PANORAMIC600
CEPHALOMETRIC600
CT3500

คลินิกรักยิ้ม รับ-ส่งต่อ เคสเอกซเรย์ทุกประเภทจากคลินิกอื่นๆในราคาเดียวกัน

คลินิกไหนสนใจกรุณากรอกแบบฟอร์มตาม ลิงค์ นี้ เพื่อส่ง เอกซเรย์ และโทรแจ้งให้คลินิกทราบก่อนทุกครั้ง

service

เดนทัล วีเนียร์

วีเนียร์คืออะไร?

วีเนียร์คือการใช้วัสดุบางๆปิดบริเวณผิวหน้าฟัน เพื่อแก้ไขเรื่อง ความสวยงาม การเรียงตัวที่ผิดปกติเล็กน้อย สีฟัน ที่ผิดปกติ รูปร่างฟันเล็กกว่าปกติ

Peg shape tooth

Enamel hypoplasia

อายุการใช้งาน veneer ขึ้นอยู๋กับการดูแลรักษาของคนไข้และฝีมือของทันตแพทย์ ปกติอายุการใช้งานจะประมาณ 5 ปีขึ้นไป (กรณีเซรามิควีเนียร์)

ตัวอย่างฟันที่แก้ไขได้โดยวีเนียร์

case ที่ 1 คนไข้ไม่ชอบรูปร่างฟันและสีฟัน ก็สามารถแก้ไขทั้งรูปร่างและสีฟันได้ด้วย วีเนียร์

case ที่ 2 แก้ไขครอบฟัน ร่วมกับการทำวีเนียร์และอุดฟัน

case ที่ 3 คนไข้ไม่ชอบรูปร่างฟันและฟันหน้าบนมีช่องตรงกลางฟัน

วัสดุการทำวีเนียร์

 1. คอมโพสิทเรซิน เป็นวัสดุอุดฟันสีเหมือนฟันที่เอามาแปะและแก้ไขรูปร่างฟัน

ข้อดี ราคาถูก ซ่อมแซมแก้ไขได้ง่าย สามารถทำใน visit เดียวได้เลย

ข้อเสีย แก้ไขความผิดปกติไม่ได้ทุกประเภท สีฟันมีอายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปีก็จะเริ่มคล้ำ สีฟันใสสวยสู้แบบเซรามิคไม่ได้

2. พอร์สเลน เป็นวัสดุประเภทเซรามิค ที่มีความสวยงาม และทนทานสูง

ข้อดี สวย อายุการใช้งานยาวนาน แก้ไขความผิดปกติของฟันได้ทุกประเภท

ข้อเสีย ซ่อมแซมยาก ราคาแพง


ตารางเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของวัสดุทำวีเนียร์แต่ละประเภท

ขั้นตอนการทำวีเนียร์

 1. ปรึกษาทันตแพทย์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. พิมพ์ปาก เพื่อเตรียมทำวีเนียร์ชั่วคราว (สำหรับ พอร์สเลนวีเนียร์) หรือ ทำได้เลย สำหรับ คอมโพสิทวีเนียร์
 3. สำหรับ พอร์สเลนวีเนียร์ ในครั้งนี้ ต้องเตรียมรูปร่างฟันและพิมพ์ปาก สำหรับส่งแลป
 4. นัดมาใส่ พอร์สเลนวีเนียร์

ค่าใช้จ่าย

1 ซี่6 ซี่ขึ้นไป
คอมโพสิทวีเนียร์3,0002,500
เซรามิควีเนียร์9,0008,500
** ราคา / ซี่

โปรพิเศษ ทำพร้อมกัน 6 ซี่ขึ้นไป ผ่อน 0% 6 เดือน กับบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

สวยง่ายๆ สวยไว ๆ ด้วย เดนทัล วีเนียร์

สนใจสอบถามได้ที่ 0830157046

service

จัดฟัน

ประเภทของการจัดฟัน

Conventional dental braces (การจัดฟันแบบใช้ลวดและโอริง)

เป็นการจัดฟันแบบทั่วๆไปที่จัดๆกันอยู่ โดยการใช้ bracket (โลหะ Metal) ติดบนฟัน หรือ bracket ประเภท Ceramic เพื่อความสวยงาม และใช้ลวดดามตรงกลาง bracket และใช้ยางโอริง (ยางสีๆที่ไว้เลือกตอนจัดฟัน) รัดบนลวดและบน bracket อีกที แรงที่เกิดจึงเกิดจาก ขนาดของลวดที่กระทำบน bracket และยางโอริงเป็นตัวล็อคตำแหน่งลวด

การจัดฟันประเภทนี้จำเป็นต้องมีการปรับเครื่องมือทุกเดือน ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปีขึ้นไป ขึ้นกับสภาพช่องปากของแต่ละคน

ข้อดี 1. ราคาถูก มีหลายราคาให้เลือก 2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเรียงฟันได้ครอบคลุม

ข้อเสีย 1. ดูแลรักษายาก 2. ใช้เวลานานเมื่อเทียบกับการจัดฟันประเภทอื่น 3.ต้องมาเปลี่ยนยางทุกเดือน

ขั้นตอนการจัดฟันและโปรโมชั่นการจัดฟันแบบโลหะ metal bracket (เฉพาะผู้ป่วยรายใหม่เท่านั้น)

ขั้นตอนจัดฟันแบบ Metal Bracket

 1. ปรึกษาทันตแพทย์เพื่อวางแผนการรักษา (ฟรี)
  • ถ้ายังไม่ตัดสินใจทำอะไร มีค่าใช้จ่าย ฆ่าเชื้อเครื่องมือ 50 บาท
  • ถ้าคิดว่าตั้งใจจัดอยู่แล้ว สามารถเคลียร์ช่องปากได้เลย เบื้องต้น เตรียมค่าใช้จ่าย 2000 บาท เพื่อเคลียร์ช่องปาก ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ถ้าในช่องปากดีอยู่แล้ว สามารถพิมพ์ปาก และ เอกซเรย์ได้เลย (คลินิกมีโปรโมชั่น เคลียร์ช่องปาก เกิน 1500 บาท แถมฟรีทันที เอกซเรย์จัดฟัน มูลค่า 1200 บาท)
 2. พบหมอจัดฟัน โดยปกติค่าใช้จ่ายจัดฟันจะอยู่ที่ 40,000-50,000 บาทขึ้นกับความยาก-ง่าย (ไม่รวมค่าอุปกรณ์พิเศษ ในบางเคส)โดยหมอจะประเมินคร่าวๆหลังจากนั้นจะสอบถาม รายละเอียดการจ่ายเงิน โดยแบ่งเป็น 2 คอร์ส ดังนี้
  1. โปรมนุษย์เงินเดือน แบ่งจ่าย 5,000 บาท 3 เดือนแรก หลังจากนั้นเดือนถัดไปเดือนละ 1000 บาท ทยอยจนครบตามราคาที่ตกลงไว้
  2. โปรนักเรียน แบ่งจ่าย 3000 บาท 6 เดือนแรก หลังจากนั้นเดือนถัดไปเดือนละ 1000 บาท ทยอยจ่ายจนครบตามที่ตกลงไว้

ถ้ายังเคลียร์ช่องปากไม่เสร็จ หรือยังไม่ได้เคลียร์ช่องปาก ครั้งที่ 2 หลังจากประเมินราคาและเลือกโปรแล้ว หมอจะให้เคลียร์ช่องปากให้เสร็จก่อนค่อยพิมพ์ปากและเอกซเรย์

3. ติดเครื่องมือโดยครั้งที่ติดเครื่องมือ คือ วันเริ่มต้นจ่ายเงินตามโปรที่เลือกวันแรก

4. คนไข้ที่ต้องการทำขั้นตอนที่ 1-3 เสร็จในวันเดียว (กรณีไม่ต้องถอนฟัน) แนะนำให้เคลียร์ช่องปากเตรียมไว้เลย โดยแจ้งกับหน้า counter ว่า ขอเตรียมเคลียร์ช่องปากเพื่อจัดฟันก่อนจะเจอหมอจัดฟันได้เลย โดยสามารถทำกับทันตแพทย์ทั่วไปได้ เตรียมค่าใช้จ่ายประมาณ 5000 บาท

ค่าเคลียร์ช่องปากแต่ละรายการ

รายการค่าใช้จ่าย
ถอนฟัน500-1500
อุดฟัน600-1500
ขูดหินปูน600-1000
ผ่าฟันคุด1500-4500

ค่าเคลียร์ช่องปากแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นกับสภาพฟันในช่องปาก

** พิเศษสำหรับคนไข้ที่มีระเบียนวินัย ผิดนัดไม่เกิน 5 ครั้ง หลังจากจัดฟันเสร็จ แถม น้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน และ คนไข้ที่มารับบริการจัดฟันจนเสร็จ แถมฟรี ขูดหินปูนก่อนใส่ รีเทนเนอร์

สรุปโปรโมชั่นจัดฟันแบบเหล็ก รวมอะไรบ้าง

 • ฟรี ตรวจฟันและวางแผนการรักษา
 • ฟรี เอกซเรย์จัดฟัน (สำหรับคนไข้ที่เคลียร์ช่องปากคลินิกเกิน 1500 บาท)
 • ฟรี ถ่ายรูป
 • ฟรี ติดเครื่องมือหลุดในช่องปาก (กรณีเครื่องมือเดิมยังใช้ได้ )
 • ฟรี ค่าถอดเครื่องมือ
 • ฟรี ค่ารีเทนเนอร์ (จำนวน 2 ชิ้น)
 • ฟรี น้ำยาฟอกสีฟัน (คนไข้ที่มีวินัยผิดนัดไม่เกิน 5 ครั้งเท่านั้น)
 • ฟรี ขูดหินปูน (คนไข้ที่มารับบริการจนเสร็จ)

ทำไมต้องจัดฟันที่คลินิกรักยิ้มทันตกรรม

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิก ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
 • เก็บครบ จัดไม่เสร็จ ไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม มั่นใจไม่เกินงบ
 • หมอใจดี ไม่ดุ พูดจริงๆ :>
 • เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเป็นกันเองขั้นสุด จัดจนเหมือนญาติกัน อย่าลืมว่าท่านต้องมาจัดฟันทุกเดือน
 • หมอจบเฉพาะทางจัดฟัน มั่นใจว่าจัดจบ ไม่ทอดทิ้ง
 • บางครั้งก็ลดราคาให้อีก ถ้าเกิดฟันเข้าเร็วกว่าที่หมอเขาวางแผนไว้
 • เราใส่ใจเรื่องความสะอาด และเรื่องฟันผุหลังถอดเครื่องมือ มีการสอนทำความสะอาดอย่างจริงจังมาก บอกเลย!!!

Self-ligating bracket (มีชื่อทางการค้าคือ DAMON SYSTEM)

เป็นการจัดฟันโดยการใช้ bracket ชนิดบานพับ โดยมีชื่อเรียกทางการค้าว่า DAMON SYSTEM ลักษณะ bracket แบบนี้จะไม่ต้องใช้ยางโอริง รัดบน bracket

ข้อดี 1. เคลื่อนฟันได้เร็วกว่า และเจ็บน้อยกว่า 2.ระยะเวลาจัดฟันอาจจะน้อยกว่าแบบปกติ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับสภาพความผิดปกติในช่องปากและความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์ 3.มองเห็นเครื่องมือน้อย สวยงามมากกว่า 4. เจ็บน้อยกว่า

ข้อเสีย 1.ราคาแพงกว่า 2. ยังมีโอกาสฟันผุถ้าดูแลไม่ดีเนื่องจากยังต้องมีการใช้ bracket 3.ยังมองเห็นสีของลวด หรือ โลหะ บ้าง

Damon Q คือการใช้ตัว bracket เป็นโลหะ ส่วน Damon clear คือการใช้ตัว bracket เป็น Ceamic

DAMON Q BRACKET
Damon Q and Damon Clear blacket

ขั้นตอนการจัดฟันแบบ DAMON และ Ceramic Bracket

 1. ปรึกษาทันตแพทย์เพื่อวางแผนการรักษา (ฟรี) มีค่าฆ่าเชื้อเครื่องมือ 50 บาท

ปกติค่าใช้จ่ายจัดฟันจะอยู่ที่ 65,000-70,000 บาทขึ้นกับความยาก-ง่าย (ฟรี! รีเทนเนอร์) โดยหมอจะประเมินคร่าวๆหลังจากที่ปรึกษาทันตแพทย์ในครั้งที่ 1 แล้ว

2. เคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน (ค่าเคลียร์ช่องปากแต่ละรายการตามตารางข้างบน) โดยยอดเคลียร์ช่องปากที่มากกว่า 1500 บาท จะได้รับการ x-ray จัดฟัน มูลค่า 1200 บาท ฟรี หลังจากเคลียร์ช่องปากเสร็จพิมพ์แบบจัดฟัน

3.นัดติดเครื่องมือ

รายการค่าใช้จ่าย
งวดที่ 115,000
งวดที่ 210,000
งวดถัดไปทยอยจ่ายจนครบ2,000

งวดที่ 1 กับ 2 สามารถรวบยอดจ่ายทีเดียว ผ่อน 0% 6 เดือน กับบัตรเครดิตกสิกรไทย

ในคนไข้ที่มีระเบียบวินัย ผิดนัดไม่เกิน 5 ครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นการรักษา แถมฟรี น้ำยาฟอกสีฟันและคนไข้ที่จัดฟันจนเสร็จ แถม ขูดหินปูนหลังถอดเครื่องมือ ฟรี ** เฉพาะผู้ป่วยรายใหม่เท่านั้น

สรุปโปรโมชั่นจัดฟัน รวมอะไรบ้าง

 • ฟรี ตรวจฟันและวางแผนการรักษา
 • ฟรี เอกซเรย์จัดฟัน (สำหรับคนไข้ที่เคลียร์ช่องปากคลินิกเกิน 1500 บาท)
 • ฟรี ถ่ายรูป
 • ฟรี ติดเครื่องมือหลุดในช่องปาก (กรณีเครื่องมือเดิมยังใช้ได้ )
 • ฟรี ค่าถอดเครื่องมือ
 • ฟรี ค่ารีเทนเนอร์ (จำนวน 2 ชิ้น)
 • ฟรี น้ำยาฟอกสีฟัน (คนไข้ที่มีวินัยผิดนัดไม่เกิน 5 ครั้งเท่านั้น)
 • ฟรี ขูดหินปูน (คนไข้ที่มารับบริการจนเสร็จ)

จัดฟันแบบใส

การจัดฟันแบบใส เป็นนวตกรรมแบบใหม่ ที่เน้นความสวยงามเป็นหลัก โดยใช้เครื่องมือโปร่งใสช่วยปรับการเรียงตัวของฟัน ซึ่งในบางครั้งอาจต้องมีการติดอุปกรณ์ติดแน่นบนตัวฟัน บางซี่ ซึ่งยี่ห้อที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดคือ Invisalign จาก สหรัฐอเมริกา ค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากต้องส่งแลปไปทำถึงอเมริกา

ข้อดี 1.ฟันเคลื่อนที่ได้เร็ว ถ้าใส่ต่อเนื่อง 2. สวยงามเพราะไม่มีเหล็กบนฟันเลย 3. โอกาสฟันผุน้อยเพราะเป็นเครื่องมือถอดได้ 4.เจ็บน้อยที่สุด 5. ไม่พบปัญหาเหล็กบาดเหงือกหรือกระพุ้งแก้มคนไข้ 6.ไม่จำเป็นต้องมาหาหมอทุกเดือน

ข้อเสีย 1. ราคาแพงที่สุด 2. ต้องอาศัยความร่วมมือคนไข้ค่อนข้างสูง 3. ไม่เหมาะสมกับการแก้ไขความผิดปกติของฟันบางประเภทได้

ขั้นตอนการจัดฟันแบบใส

 1. ปรึกษาทันตแพทย์เพื่อวางแผนการรักษา (ฟรี)
 2. ปกติค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายในการจัดฟัน จะเข้าเร็วหรือช้าขึ้นกับระเบียบวินัยในการใส่ เพราะต้องใส่อย่างต่ำ 20 ชั่วโมง ถอดเฉพาะเวลากินอาหารเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 150,000-200,000 บาท

การจ่ายเงินและผ่อนชำระ

กรณีจัดฟันแบบ invisalign มีรูปแบบและค่าใช้จ่ายดังนี้

รายการราคา
Invisalign i760,000
Invisalign Lite 85,000
Invisalign First100,000
Invisalign Full150,000-200,000
Invisalign I7 เหมาะกับผู้มีฟันเกเพียงเล็กน้อย หรือเคยจัดฟันมาแล้ว ใช้เวลาแก้ไขไม่นาน
Ivisalign Lite เหมาะกับเคสที่เคยจัดฟันมาแล้ว มีฟันซ้อนเกมากขึ้น ต้องใช้เวลาแก้ไขเพิ่มขึ้น
Invisalign First เหมาะกับการแก้ไขความผิดปกติของฟันน้ำนม ในช่วงระยะฟันผสมที่มีความผิดปกติของฟันร่วมกับรูปร่างใบหน้า
Invisalign Full เหมาะกับผู้มีฟันเกซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการแก้ไขนาน

การจ่ายเงินและโปรโมชั่น

 1. การชำระเงิน แบ่งชำระ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกที่ พิมพ์ปาก ชำระครึ่งหนึ่ง และครั้งที่สอง ที่ใส่เครื่องมือ ชำระครึ่งที่เหลือ โดยแต่ละครั้งสามารถรูดบัตรเครดิต หรือ ใช้บัตรกสิกร ผ่อนชำระ 0% 6 เดือนได้
 2. จ่ายครบจบ มาแต่ละครั้งจะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว ฟรี รีเทนเนอร์ ถ้าใช้รีเทนเนอร์ทั่วไป แต่ถ้าใช้ รีเทนเนอร์ ลิขสิทธิ์เฉพาะของ invisalign จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 20,000 บาท (บน-ล่าง) จำนวน 3 ชุด
 3. ในคนไข้ที่มีระเบียบวินัย และผิดนัดไม่เกิน 3 ครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นการรักษา ฟรี น้ำยาฟอกสีฟันที่บ้านจำนวน 1 ชุด และคนไข้ที่จัดจนเสร็จ ฟรี ขูดหินปูน **เฉพาะผู้ป่วยรายใหม่เท่านั้น

สรุปโปรโมชั่นจัดฟันใส รวมอะไรบ้าง

 • ฟรี ตรวจฟันและวางแผนการรักษา
 • ฟรี เอกซเรย์จัดฟัน (สำหรับคนไข้ที่เคลียร์ช่องปากคลินิกเกิน 1500 บาท)
 • ฟรี ถ่ายรูป
 • ฟรี รีเทนเนอร์ (กรณี รีเทนเนอร์แบบทั่วไป)
 • ฟรี ให้การรักษาจนเสร็จ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ถึงแม้เครื่องมือจะใช้หมดแล้ว
 • ฟรี น้ำยาฟอกสีฟัน (กรณีคนไข้มีวินัยผิดนัดไม่เกิน 3 ครั้ง)
 • ฟรี ขูดหินปูน (กรณีจัดฟันจนเสร็จ)

ทำไมต้องจัดฟันที่คลินิกรักยิ้มทันตกรรม

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิก ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
 • เก็บครบ จัดไม่เสร็จ ไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม มั่นใจไม่เกินงบ
 • หมอใจดี ไม่ดุ พูดจริงๆ :>
 • เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเป็นกันเองขั้นสุด จัดจนเหมือนญาติกัน อย่าลืมว่าท่านต้องมาจัดฟันทุกเดือน
 • หมอจบเฉพาะทางจัดฟัน มั่นใจว่าจัดจบ ไม่ทอดทิ้ง
 • บางครั้งก็ลดราคาให้อีก ถ้าเกิดฟันเข้าเร็วกว่าที่หมอเขาวางแผนไว้
 • เราใส่ใจเรื่องความสะอาด และเรื่องฟันผุหลังถอดเครื่องมือ มีการสอนทำความสะอาดอย่างจริงจังมาก บอกเลย!!!

สงสัยเรื่องจัดฟัน สายด่วนโทรได้ที่ 0830157046