หน้าแรก

เพราะทุกคนคือญาติของเรา    Logo_NoBG

คลินิกรักยิ้มทันตกรรม เดิมเป็น คลินิกทำฟันขนาดเล็ก เปิดอยู่ในซอย นรสิงห์ 1 ปณิธานการทำฟันของร้านที่ดำเนินงานมาตลอด 21 ปีก็คือ “เราจะพยายามไม่ทำให้คนไข้กลัวการทำฟัน เราจะไม่เอาเปรียบคนไข้ ราคาต้องยุติธรรม เพราะทุกคนคือญาติของเรา ” ด้ายปณิธานดังกล่าว ทำให้คลินิกได้รับเสียงตอบรับด้วยดีจากผู้มารับบริการเป็นส่วนใหญ่ ด้วยความปรารถนาอยากให้ทุกคนมีสุขภาพฟันที่ดีตั้งแต่ฟันซี่แรก ทางคลินิกรักยิ้มทันตกรรมจึง ยินดีรับทำ เด็กทุกกลุ่มอายุ ให้สุขศึกษา และตรวจฟันให้ทุกท่านโดยขณะนี้มีค่าใช้จ่ายเพียง 50 บาท สำหรับอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการทุกคน รวมถึงในอนาคตที่จะมีการจัด work shop ให้กับผู้มารับบริการที่คลินิก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถกลับไปรักษาสุขภาพช่องปากที่บ้านได้อย่างถูกวิธี อย่าลืมว่า การทำฟันที่ไม่เจ็บ นั่นคือการ ไม่ต้องทำฟัน

” ถ้าอยากรู้จักคลินิกรักยิ้ม อยากรู้ว่า workshop เปิดเมื่อไหร่ อยากให้หมอตรวจดูอาการเบื้องต้น มาเป็นเพื่อนกับเราก่อนได้ที่….”

@rakyimdental

เพิ่มเพื่อน

รีวิวจากผู้รับบริการบางส่วน