content

5 ข้อเตรียมตัวก่อนพาลูกมาทำฟัน

  1. ก่อนมาพบหมอสัก 1-2 สัปดาห์ ควรหาเวลาเล่นบทบาทสมมติกับลูก หรือหาหนังสือ นิทานเกี่ยวกับการทำฟัน อ่านให้ลูกฟัง เพื่อเตรียมตัวลูกให้ทราบคร่าวๆก่อนมาทำฟัน เนื้อหาควรไม่ต้องเน้นถึงรายละเอียดการทำฟัน แต่ควรเน้นถึงความจำเป็นที่จะต้องมาทำฟัน
  2. ควรจะมีตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ในการมาทำฟัน อาจหาใน youtube จาก ญาติสนิท เพื่อน หรือ พี่ ที่เขามาทำฟัน แล้วเขาไม่ร้องไห้ ให้เขาดูก่อนมารับบริการทันตกรรม ตัวอย่าง คลิปที่น่าสนใจก่อนพาลูกมารับบริการทันตกรรม หรือจะดูในเพจ คลินิกรักยิ้มทันตกรรม ก็ได้
  3. ในเด็กเล็ก ที่อาเจียนง่าย ไม่ควรทานอาหารก่อนมาทำฟัน 1-2 ชม เพราะบางครั้ง อาจจะอาเจียนในขณะทำฟันได้ง่าย
  4. ควรแปรงฟันให้เด็กก่อนทำฟัน เพื่อให้หมอสามารถตรวจฟันได้ง่ายขึ้น รวมถึงการเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
  5. ในเด็กเล็กมาก ควรมีผู้ปกครองอย่างน้อย 2 คนเพราะจะทำให้คุณหมอสามารถให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างเต็มที่

หลังจากเตรียมพร้อมลูกน้อยในการมารับบริการทันตกรรมแล้ว ขั้นตอนต่อไป มาดูว่าในขณะทำการรักษา ผู้ปกครองควรเข้าใจอะไรบ้าง ต่อไปกันค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s