service

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม คือ อะไร

โครงสร้างรากฟันเทียม

ประกอบด้วย ส่วน fixture (รากเทียม) + screw (น็อตยึดรากเทียม)+Abutment (แกนยึดครอบฟัน)+ crown (ครอบฟัน)

การประกอบร่างของรากฟันเทียม ตามโครงสร้างทั้งหมด

ประเภทของรากฟันเทียม

ฟันปลอมติดแน่นแบบอื่นๆนอกเหนือจากรากฟันเทียม

ฟันปลอมติดแน่นแบบครอบฟันและสะพานฟัน

ใครที่ไม่เหมาะกับการทำรากเทียม

 1. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือที่ ร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่
 2. ผู้ที่มีปัญหาบกพร่องทางสติปัญญา
 3. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น ผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก หรือ เคยฉายแสงบริเวณกับใกล้เคียงในช่องปาก ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก

ค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งที่มาในการทำรากฟันเทียม

ครั้งที่ขั้นตอนค่าใช้จ่าย
1พิมพ์ปาก วางแผนการรักษา5,000
2ปักรากฟันเทียม (ทิ้งไว้ 2 เดือน เพื่อให้กระดูกติดกับฟัน)20,000
3พิมพ์ปากเพื่อทำครอบฟันบนรากฟันเทียม15,000
4ใส่ครอบบนรากฟันเทียม0
5ตรวจและติดตาม0
6ตรวจและติดตาม (หลังจากปักไป 6 เดือน)0

ขั้นตอนรับบริการทั้งหมด 6 ครั้ง รวมระยะเวลาเพื่อรอกระดูกติดกับรากเทียมใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน

** ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

 • กรณีต้องปลูกกระดูกหรือยกไซนัส มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ประมาณ 10,000 บาท
 • กรณีฟันหน้าจะมีค่าฟันปลอมชั่วคราวเพื่อความสวยงาม เก็บเพิ่มอีก 2,000-5,000 บาท
 • กรณีเครื่องมือหายระหว่างการรักษา มีค่าเครื่องมือเพิ่ม 2,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบราคา รากเทียมแต่ละยี่ห้อ

ยี่ห้อราคา
OSSTEM (เกาหลี)40,000
STRAUMANN (ยุโรป)60,000

คำถามถามบ่อย

 1. ทำรากเทียมเจ็บไหม

ตอบ การทำรากเทียม เจ็บน้อยกว่าถอนฟัน เจ็บน้อยกว่าผ่าฟันคุดมาก อาการปวดอาจมีบ้างกรณีมีการปลูกกระดูกร่วมด้วย แต่ก็ไม่นานเกิน 3-5 วัน

2. ทำรากเทียมใช้เวลานานไหม ต้องทำกี่ครั้ง

ตอบ ปกติจนเสร็จสิ้นการทำใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน ต้องมาหาหมอ ประมาณ 4-8 ครั้ง ขึ้นกับอาการ ปกติหลังจากปักและใส่ครอบฟันเสร็จ จะนัดมาดูอาการประมาณ 2 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3. อายุการใช้งาน

ตอบ ในภาวะการใช้งานปกติ รากเทียมสามารถมีอายุใช้งานได้ 5 ปีขึ้นไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นกับแรงในการบดเคี้ยวของผู้ป่วยแต่ละคน และการหมั่นมาดูแลรักษา

4. การดูแลรักษารากฟันเทียม

ตอบ สามารถดูแลได้ปกติเหมือนฟันธรรมชาติทั่วไป คือการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน รวมถึงอุปกรณ์พิเศษ เช่น proxabrush เป็นต้น รวมถึงมาตรวจตามนัดทุก 1 ปี เพราะ screw อาจจะหลวม ส่งผลให้ฟันโยก ซึ่งควรจะมาตรวจทุกปี เพื่อตรวจเช็คสภาพ screw เพราะถ้า screw หัก เอาออกไม่ได้ อาจจะต้องรื้อและปักรากเทียมใหม่

5. รากฟันเทียมแต่ละประเทศต่างกันอย่างไร

ตอบ ขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของกระดูก รวมถึงลักษณะช่องปากของคนไข้ เพราะแต่ละประเทศ มีลักษณะการ design ของความยาวรากเทียม การออกแบบพื้นผิว และชนิดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลรากเทียมแต่ละประเทศได้ที่

รากฟันเทียมไทยPW+
รากฟันเทียมเกาหลีOSSTEM
DENTIUM
รากฟันเทียมยุโรปSTRAUMANN

ทำไมต้องปักรากฟันเทียมที่คลินิกรักยิ้มทันตกรรม

 • เพราะเราเลือกใช้วัสดุที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นราก กระดูก หรือว่า วัสดุครอบฟัน (บางคลินิกลดต้นทุนของวัสดุครอบฟัน ทำให้สามารถทำราคาได้ถูกกกว่า)
 • เพราะราคาที่เราบอก คือ ราคาทั้งหมด (ส่วนราก+แกน+ครอบ) บางคลินิกบอกแค่ราคาส่วนรากฟันเท่านั้น
 • บางครั้งถ้าเราได้กระดูกมาฟรี เราก็ปลูกกระดูกให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพราะคุณหมอใจดีมากๆ
 • เครื่องมือสะอาด ได้มาตรฐาน มีบริการตรวจเช็ค หลังทำ อย่างสม่ำเสมอ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s